FANDOM


Hop phap hoa lanh su

hợp pháp hóa lạnh sự

Những khó khăn khi hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam Việchợp pháp hóa lãnh sựthường mang lại nhiều tiện ích cho người lao động, tuy nhiên với các thủ tục hành chính rườm ra của Việt Nam như hiện nay đã và đang làm cho quá trình hợp pháp hóa lãnh sự trở nên hết sức khó khăn, và thường mang lại sự nản lòng cho những ai đang có ý định hợp pháp hóa. Theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP, hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. Mục đích chính là công nhận các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài tại Việt Nam. [1] Theo đóthủ tục hợp pháp hóa lãnhsự thường bao gồm: Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước. Hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự (trường hợp chứng nhận lãnh sự bao hàm cả việc chứng thực về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở nước ngoài). Hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự (trường hợp hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng ở Việt Nam) Chính vì vậy, việc lựa chọn một công ty luật để hợp pháp hóa lãnh sự giúp cho các công ty, cá nhân tránh được các thủ tục hành chính pháp lý đang là sự lựa chọn tối ưu hiện nay.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.